Varför sopsortera?

Det finns väldigt många anledningar till att sopsortera sina sopor men framförallt ska det göras eftersom att sopor innehåller både värdefulla och farliga ämnen. Stora delar av soporna kan spara energi och naturresurser samt skydda människor och miljön om de källsorteras rätt. Det kan dessutom vara ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Här är en lista på ungefär hur lång tid det tar för olika ämnen att brytas ner av naturen, tänk på det innan du slänger skräp på marken.
Glas – 1 miljon år
Plast – 450 år
Aluminium – 200-500 år
Plastbestruket papper – 5 år
Fimpar – 1-5 år
Papper – 6 månader