Varför dör man?

Det finns många olika sätt att dö på vilket även gör att det finns många olika anledningar till att vi dör, i det här inlägget kommer vi att bortse från alla olyckor, mord, sjukdomar och katastrofer som inträffar.

Som man enkelt kan säga, det finns en början och ett slut på allt liv vilket är förutsättningen för allt liv som finns på jorden. Vi dör för att allt som lever måste dö, funktionen i våra organ försämras och slits ut och om det hade varit möjligt hade vi levt längre, men tyvärr säger kroppen ifrån.

Varför vi dör och varför vi föds är två av de största filosofiska och religiösa frågorna, tyvärr har vi inget svar som gäller allt och alla och avslutar därför inlägget här.

Vila i frid!

Varför dör man? är även en bok skriven av Eirik Newth som handlar om olika anledningar till varför vi dör och vad som sker när vi dör.

Etiketter:, ,