Den främsta anledningen till att du ska krita din biljardkö innan varje stöt är för att få tillräcklig friktionen mellan mellan kön och bollen för att inte slinta vid stöten....