Att krita sin biljardkö är en viktig del av spelet och har flera syften och fördelar. När man kritar biljardkön applicerar man kritan på toppen av köspetsen för att förbättra greppet och kontrollen över biljardbollen. Det finns några huvudsakliga skäl till varför man bör krita biljardkön regelbundet. För det...