Varför har vi årstider?

Genom att jorden hela tiden roterar kring både sin egen axel och kring solen är olika delar av jorden närmast solen och får möjlighet till fler soltimmar som värmer upp jorden och luften. Jorden lutar ungefär 23° vilket gör att norra och södra halvklotet turas om att peka mot solen under jordens varv kring den. Det är här årstider uppstår, när vi i Sverige har vår och sommar är det höst och vinter i t ex Sydamerika och Australien.

Om inte jordens axel hade lutat hade livet på jorden varit väldigt annorlunda mot vad det är nu, t ex är många djurs och växters livscyklar beroende av att årstiderna växlar.

Varför kärnkraft?

I det här inlägget skall vi försöka sammanfatta för- och nackdelarna med kärnkraft. Många ifrågasätter att vi i Sverige använder oss av kärnkraft, framförallt efter härdsmältor som uppstått i bl a Fukushima och Tjernobyl. Vid dessa två städer har kärnkraftverk havererat och stora mängder med radioaktiva gaser har läckt ut i stora områden runt kraftverken. Man har länge trott att de svenska kärnkraftverken har varit mycket säkrare än vad det är men efter katastrofen i Japan så har man fått tänka om eftersom att man har gjort stora missbedömningar på hur säkert den egentligen är.


Det finns många för och motargument till kärnkraftens vara eller icke vara och här kommer en lista på dessa så att du själv ska kunna ta ställning till varför vi skall ha kärnkraft.

Uranbrytningen är ett stort miljöproblem då den genererar stora mängder radioaktivt avfall.

Det är svårt att miljöanpassa uranbrytningen men det går att göra, om vi skulle göra det skulle den dock bli olönsam.

Kärnkraftverken lämnar efter sig stora mängder med radioaktiva avfall som vi måste förvara i 100 000-tals år för att de inte längre ska vara skadligt.

Det finns begränsat med uran på vår planet vilket gör att det i slutändan kommer att ta slut och därför är kärnkraften på lång sikt inte hållbar.

Ett av de billigaste sätten att producera el på är genom kärnkraft och det finns inga bra alternativ som kan producera den mängden el som kärnkraftverken gör idag.

I längden skulle vi genom förbränning av biomassa, solenergi och vindkraft kunna ersätta den största delen av kärnkraftproduktionen. Det kommer dock att ta många år innan de andra energikällorna producerar tillräckligt mycket el för att samtliga reaktorer skall kunna stängas ner.

När du nu har löst om varför vi skall ha kärnkraft så kanske du är intresserad av varför vi ska ha vindkraft?