Kärnkraft är ett ämne som debatteras intensivt och väcker olika åsikter och känslor. För att ge en neutral bild av varför kärnkraft används, kommer vi att titta på några av de huvudargument som framförs av dess förespråkare. Det är viktigt att notera att detta inte är en uttömmande lista...