Förenta nationerna (FN) bildades med målet att upprätta en internationell organisation som skulle främja fred, säkerhet, samarbete och hållbar utveckling i världen. FN grundades officiellt den 24 oktober 1945 efter andra världskrigets slut för att förhindra framtida konflikter och främja internationell stabilitet. Efter andra världskriget insåg världssamfundet att det...