Att röka är en beteendepraxis som innebär att man inhalerar och konsumerar rök från brinnande tobak. Det finns olika skäl och faktorer som kan bidra till varför människor börjar och fortsätter att röka, men det är viktigt att notera att rökning är skadligt för hälsan och kan leda till...