Varför säger man prosit?

Varje gång någon nyser säger vi nästan automatiskt prosit men hur kommer det sig att vi säger prosit och vad betyder det?

Förr i tiden trodde vi att nysningar framkallades av onda eller goda makter och de onda andarna skulle tas bort om någon skulle säga prosit vilket är anledningen till att den som har nyst säger tack efteråt. Prosit är ett ord som kommer från det latinska språket och betyder ungefär må det vara dig till nytta eller hoppas det gör dig väl vilket är kopplat till att skrämma bort andarna.

Under en period i den svenska historien användes istället uttrycket gud välsigne, vilket är kopplat till det ord som idag används på engelska, nämligen god bless you.