Varför ska man rösta?

När vi får frågan om röstning så handlar det i de allra flesta fall om att rösta i val och det är vad vi har tänkt att behandla i denna artikel.

Om du bor i Sverige och är svensk medborgare så finns det 4 återkommande val att rösta i. Dessa är riksdagsval, landstingsval och kommunalval som alla återkommer vart fjärde år samt val till europaparlamentet vilket återkommer var femte år.

Om du bor i en demokrati så är det din rättighet att få rösta, för att demokratin ska kunna upprätthållas krävs att en stor majoritet går och röstar när det är val. Detta gör att rättigheten för de som bor i en demokrati även blir en skyldighet. Om du väljer att inte rösta i ett val gör det att andras röster blir mer värdefulla. Många försöker säga att just din röst gör skillnad, en röst gör i sig väldigt liten skillnad, men om ni är flera som tänker på samma sätt som du kommer ni göra skillnad tillsammans.

Varför kärnkraft?

I det här inlägget skall vi försöka sammanfatta för- och nackdelarna med kärnkraft. Många ifrågasätter att vi i Sverige använder oss av kärnkraft, framförallt efter härdsmältor som uppstått i bl a Fukushima och Tjernobyl. Vid dessa två städer har kärnkraftverk havererat och stora mängder med radioaktiva gaser har läckt ut i stora områden runt kraftverken. Man har länge trott att de svenska kärnkraftverken har varit mycket säkrare än vad det är men efter katastrofen i Japan så har man fått tänka om eftersom att man har gjort stora missbedömningar på hur säkert den egentligen är.


Det finns många för och motargument till kärnkraftens vara eller icke vara och här kommer en lista på dessa så att du själv ska kunna ta ställning till varför vi skall ha kärnkraft.

Uranbrytningen är ett stort miljöproblem då den genererar stora mängder radioaktivt avfall.

Det är svårt att miljöanpassa uranbrytningen men det går att göra, om vi skulle göra det skulle den dock bli olönsam.

Kärnkraftverken lämnar efter sig stora mängder med radioaktiva avfall som vi måste förvara i 100 000-tals år för att de inte längre ska vara skadligt.

Det finns begränsat med uran på vår planet vilket gör att det i slutändan kommer att ta slut och därför är kärnkraften på lång sikt inte hållbar.

Ett av de billigaste sätten att producera el på är genom kärnkraft och det finns inga bra alternativ som kan producera den mängden el som kärnkraftverken gör idag.

I längden skulle vi genom förbränning av biomassa, solenergi och vindkraft kunna ersätta den största delen av kärnkraftproduktionen. Det kommer dock att ta många år innan de andra energikällorna producerar tillräckligt mycket el för att samtliga reaktorer skall kunna stängas ner.

När du nu har löst om varför vi skall ha kärnkraft så kanske du är intresserad av varför vi ska ha vindkraft?

Varför bildades FN?

FN, eller Förenta Nationerna som organisationen heter grundades den 24 oktober 1945, precis efter Andra världskrigets slut, idag firas FN-dagen denna dag. FN är en ersättare till NF, Nationernas förbund, som bildades precis efter första världskriget med samma mål som FN. De allierade länderna började redan under kriget att prata om de Förenta Nationerna, namnet som den amerikanske presidenten Roosevelt föreslagit. Efter Andra världskriget samlades representanter för de 50 länder som skulle komma att bilda organisationen för att besluta om de stadgar som veto-länderna föreslagit. Vid bildandet så var det 51 länder som var medlemmar, idag är nästan samtliga länder i världen medlemmar i FN, 193st.

FN har många underorganisationer som t ex UNESCO, UNICEF och WHO som arbetar inom olika områden för att uppehålla syftet med FN. De främsta syften som FN har är att att rädda kommande släktled undan krigets gissel och eftersträva att de grundläggande mänskliga rättigheterna efterföljs och att rättigheterna är samma för män som kvinnor samt små och stora nationer. Man vill också skapa de villkor, som bl a är nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och man vill även främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.